PM Jubileums-Rejset 2024

Arena och tävlingsupplägg

Arenan för Jubileums-Rejset är vid toppstugan Utsikten uppe på Gränjesvålen, Idre Fjäll. Dit kan man ta sig per fot, cykel eller via gondolliften. Målområdet, intill toppstugan Utsikten, liksom tävlingsområdet erbjuder en storslagen utsikt i alla väderstreck. Oavsett om du sitter på målområdet eller på toppstugans uteservering, kan du följa löparnas forcering längs en del av orienteringsbanan.

Jubileums-Rejset erbjuder fyra klasser med olika svårighet och längd. Dessa är:

  • Jubileums-Rejset 50 (50 kontroller, 5,6 km) Orange nivå. Gafflad bana, parstart.
  • Jubileums-Rejset Halv (25 kontroller, 3,6 km) Orange nivå
  • Jubileums-Rejset Mini (20 kontroller, 3,1 km) Orange nivå
  • Jubileums-Rejset Micro (10 kontroller, 1,5 km) Gul nivå

Parkering

OBS! Ingen bilparkering vid arenan. För dig som inte vill cykla eller gå till arenan vid toppstugan Utsikten finns möjlighet att åka Gondolliften både upp och ner gratis mellan 10.00-15.00. Du kan kliva på antingen vid botten- eller mellanstationen.

Avlysning

Tävlingsområdet är sedan tidigare avlyst, se Eventor.

Startlistor

Publiceras på Eventor.

Start

Första ordinarie start 11.00. Avstånd till start 100 meter. Alla klasser har samma start. Kartan fås i startögonblicket för samtliga löpare. Jubileumsrejset 50 har parstart (två löpare startar samtidigt varje gång).

Sen start

Löpare som är sena till start kommer att erbjudas att starta mellan två löpare i samma klass. Ingen tidskompensation vid sen start. Löpare ska anmäla till funktionär vid starten och följa instruktioner.

Startlistor

Startlistor kommer publiceras på Eventor direkt efter lottningen.

Öppna banor

Möjlighet till anmälan på plats till samtliga 4 banor finns  i mån av karttillgång. Fri starttid från 10.00-12.00 i ”Rikslägerfållan” med 15 sekunders lucka mellan deltagarna (eventuell kö på plats vid starten.)

Stämplingssystem

SportIdent

Karta

Ritad 2024 av Kenneth Kaijsajuntti och Per Forsberg, 1:5000, ekvidistans 5 meter.

Kartkomplettering

Terräng

Terrängtyp: I huvudsak kalfjäll. Området är stigrikt med en del mindre stigar som kan vara otydliga i terrängen. Ingen snittsling förekommer. Ett stort antal staket förekommer, men dessa får passeras. Ett mindre område med fjällskog förekommer på de längre banorna.

Kupering: Mestadels svag till måttlig kupering, där i huvudsak de längre banorna berörs av måttlig kupering.

Framkomlighet: Mycket god framkomlighet med i huvudsak hårt underlag bestående av grus/sten och låg vegetation. De längre banorna berörs av ett mindre område med fjällskog, där löphastigheten tillfälligt begränsas av något högre undervegetation.

Kontroller

Orange/vit skärm på spett med SI-enhet.

Kontrollbeskrivning

Endast tryckt på kartan.

Klädsel/skor

Heltäckande klädsel gäller. Skor med metalldobb är tillåtna.

Tävlingsregler

SOFT:s tävlingsregler gäller samt detta PM.

Maxtid

2,5 timmar

Om du bryter loppet

De löpare som utgått eller på annat sätt bryter sitt lopp och inte passerat mål och avläsning måste gå till målet och stämpla ut.

Resultat

Resultat publiceras på Eventor.

Liveresultat

Hittas på liveresultat.orientering.se.

Speaker

Per Forsberg

Prisutdelning

Samtliga startande deltar i utlottning av presentkort på Torget, Idre Fjäll 17.00. Då kan man vinna fina priser från Idre Fjäll i form av stugveckor och weekends. OBS! För att ha chansen att vinna pris i utlottningen måste man personligen vara på plats under prisutdelningen på torget!

Servering/marka

Full servering inne i toppstugan Utsikten, både fika, lunch och annat erbjuds.

Toaletter

Toaletter finns i anslutning till arenan inne i toppstugan Utsikten.

Första hjälpen

Vid arenan.

Barnpassning

Barnpassning erbjuds på arenan från 10.30

Miniknat

På arenan, i anslutning till barnpassningen. Start från 10:30  Ingen kostnad.

Dusch

Inga duschar vid arenan. Vi hänvisar till Idre Fjäll (20:-) och ert eget boende under veckan.

Tävlingsledning

Tävlingsledare: Håkan Carlsson 073-692 27 31
Banläggare: Peter och Karin Sjödin
Tävlingskontroll: Sven Larsson, Särna

Idrefjällens OK önskar alla lycka till och önskar en trevlig dag på toppen av Gränjesvålen!