PM 3-DAGARS 25-27 JUNI

uppdaterad 25 juni 18:12

ARENA

Karta

Etapp 1

Torget Idre Fjäll. 61°53'22.2"N 12°50'00.8"E

Etapp 2 & 3

Utmed skidbacken Dalarnas längsta i sydöstra delen av stugområdet. 61°52'58.0"N 12°51'00.7"E

PARKERING

Etapp 1

I anslutning till Torget.

Etapp 2-3

På allmän parkering vid Idre Fjäll därifrån  1200 till arenan. För de som verkligen behöver finns begränsad parkering på gator i stugbyn, se till att inte blockera infarter.

KLASSER

Enligt inbjudan.

ÖPPNA KLASSER

Öppen 1, Öppen 3, Öppen 4, Öppen 5, Öppen 7, Öppen 8 och Öppen 9.

MINIKNAT

Vid arenan. Start mellan 09.30-11.30.

AVGIFTER ÖPPEN BANA

Upp till 16 år; 80 kronor, 17 år- 150 kronor.

START

Etapp 1

Första ordinarie start 10.00. Öppna klasser har fri starttid mellan 10.00 - 11.30.

Start 1, orange/vit snitsel 1800 meter 50 m stigning. D16, H16, D21, H21, D21 Kort, H21 Kort, D20, H20, D18, H18, D35, H35, D40, H40, D45, H45, D50, H50, D55, H55, D60, H60, D65, H65, D70, H70, D75, H75, D80, H80, D85, H85, Öppen 7, Öppen 8, Öppen 9

Start 2, orange/blå snitsel 800 meter 50 m stigning.  D14 Patrull, H14 Patrull, D14, H14, D12 Patrull, H12 Patrull, D12, H12, D10 Patrull, H10 Patrull, D10, H10, U1, U2, Öppen 1, Öppen 3, Öppen 4, Öppen 5.

Båda starterna har samma väg till start.

Etapp 2

Första ordinarie start 10.00. Öppna klasser har fri starttid mellan 10.00 - 11.30.

Start 1, orange/vit snitsel 250 m 0 m stigning. Samtliga klasser.

Etapp 3

Starttider jaktstart

10:00 D21,D40,H45
10:01 H55,H70
10:02 D45
10:05 D21K
10:10 D14,D50
10:15 D60
10:21 H20
10:25 H50,D75
10:28 H14-Patrull
10:30 H16
10:31 H21K
10:32 H18
10:33 H60,H80
10:35 D55
10:36 H85
10:40 H14,D70
10:41 D85
10:45 D80
10:49 D65
10:50 H21
10:51 D16,D14-Patrull,H40,H75
11:00 D20,D18,D35,H65,H35

Jaktstart för löpare som är max 30 minuter efter ledaren i klassen. Är man mer än 30 minuter efter blir det minutstart.

Lottad minutstart: HD10, HD10 Patrull, HD12,HD12Patrull

Öppna klasser har fri starttid mellan 10.00 - 11.30.

Start 1, orange/vit snitsel 500 m 60 m stigning. Samtliga klasser.

STARTPROCEDUR

Etapp 1 & 2

-3 min; Check och avprickning, -2 min; separat kontrollbeskrivning tillgänglig, -1 min ingång till startfålla.

Etapp 3

Jaktstart: Kontrollbeskrivning finns tillgänglig innan upprop. -2 min upprop, check, avprickning och ingång till startfålla.

Övriga: -3 min; Check och avprickning, -2 min; separat kontrollbeskrivning tillgänglig, -1 min ingång till startfålla.

SEN START

Löpare som är sena till start kommer att erbjudas att starta mellan två löpare i samma klass. Ingen tidskompensation vid sen start. Löpare ska anmäla till funktionär vid starten och följa instruktioner.

STARTLISTA

Startlistor kommer att publicera fredag 21 juni, direkt efter lottningen.

KARTA

Etapp 1 & 3

Kartskalan för de olika klasserna är
HD18-21 1:15 000
HD45-, Öppna klasser 4-8 1:7 500.
Övriga klasser har 1:10 000.

Etapp 2

Kartskalan för de olika klasserna är
HD45-, Öppna klasser  1:7 500.
Övriga klasser 1:10 000.

TERRÄNG

Etapp 1

Mestadels öppen tallskog med god sikt. Långsträckta åsar och höjder som delas av mossar. Bitvis stenbunden mark. Måttlig kupering. På de längre banorna finns mer inslag av granskog där sikten är sämre och undervegetationen lite tyngre. Banor från start 1 går i ett flackt, mycket stigrikt område.

Etapp 2 & 3

Snabblöpt öppen tallskog. Etapp 2 har måttlig till kraftig kupering. Etapp 3 mestadels måttlig kupering förutom de längre banorna som passerar ett område med kraftig kupering och mer stenbunden mark.

FÖRBJUDET OMRÅDE

Etapp 3

I början och i slutet av banorna är en opasserbar sankmark markerad med förbjudet område på kartan men inte i terrängen.

KONTROLLER

Orange/vit skärm och SI-enhet. Både ljud- och ljussignal vid stämpling.

Eftersom även Rikslägret, med ca 600 ungdomar, finns på Idre Fjäll denna vecka så finns det även andra kontrollmarkeringar ute i skogarna, ibland vid samma kontrollpunkt. De använder dock inte stora kontrollskärmar med SI-enheter utan mindre skärmar eller snitselmarkeringar i olika färger.

STÄMPLINGSSYSTEM

SportIdent SI-card 5, 6, 8, 9, 10, 11 och SIAC kan användas. Meddela SI-nummer vid anmälan. Ingen Touch-free.

KONTROLLBESKRIVNING

Tryckt på karta och separat tillgänglig vid starten.

VÄTSKA

Etapp 1

Vätska ca var 25:e minut för klasserna HD18-21, H35-40 samt öppen 9.

Etapp 3

Vätska för klasserna HD18-21 samt H35

Vid vätskan erbjuds vatten och sportdrycken Winforce Isoton.

MÅLGÅNG

Etapp 1

Alla klasser med start 1, förutom HD16, har utbrutet mål ca 800 m från arenan vid torget. Efter målstämping, följ skyltning mot arenan för utstämpling. Samtliga löpare måste stämpla ut vid arenan.

KLÄDSEL/SKOR

Heltäckande klädsel gäller. Skor med metalldobb är tillåtna.

TÄVLINGSREGLER

SOFT:s tävlingsregler gäller samt detta PM. Se även punkt om dispens.

MAXTID

2,5 timmar.

OM DU BRYTER LOPPET

De löpare som utgått eller på annat sätt bryter sitt lopp och inte passerat mål och avläsning måste gå till Röd utgång och stämpla ut.

RESULTAT

Resultat anslås på arenan och publiceras på Eventor.

LIVERESULTAT

Hittas på liveresultat.orientering.se.

SPEAKER

Per Forsberg

PRISUTDELNING

Sker för etapp-1 och etapp-2 på Torget vid Idre Fjäll klockan 17.00 och för etapp-3 på tävlingsarenan cirka klockan 14.00 eller så snart tävlingen är avslutad.
Etapp 1 - pris till alla segrare i ungdomsklasserna
Etapp 2 - pris till alla segrare i ungdomsklasserna
Etapp 3 - pris till alla fullföljande i ungdomsklasserna samt de tre bästa i HD18-21 förutom D20 som har ett pris.
Bland fullföljande i övriga klasser (HD35-85 samt kortklasser och öppna klasser) lottas det ut en stugvecka på Idre Fjäll, en stugweekend på Idre Fjäll sam ett presentkort från Ullmax på 250:-. För att ha möjlighet att vinna ett utlottat pris måste man själv vara på plats vid prisceremonin på Torget.
Klasserna U1, U2 och Ö1 får pris direkt vid målgång under Fjäll-OL, Sprinten och efter sista etappen på 3-dagars.

Priser kommer bl.a. från Pölder sport och Ullmax.

SERVERING/MARKA

En enklare marka/servering finns på arenan. Kaffe, dricka och varm korv erbjuds bland annat.

TOALETTER

Toaletter finns i anslutning till arenan.

FÖRSTA HJÄLPEN

Vid arenan.

BARNPASSNING

Barnpassning erbjuds på arenan från 09.30. Maxtid 2 timmar. Lägsta ålder 2 år.

DUSCHAR

Inga duschar vid arenorna. Vi hänvisar till Idre Fjäll (20:-) och även ert eget boende under veckan.

TÄVLINGSLEDNING

EVENTANSVARIG: Björn Alpberg, 070-268 80 80
TÄVLINGSLEDARE: Håkan Carlsson, 073-692 27 31
IT-ANSVARIG: Peter Löfås
BANLÄGGARE: Mattias Karlsson
TÄVLINGSKONTROLL: Sven Larsson, Särna
PRESSKONTAKT: Per Forsberg, 0733-20 68 80

Idrefjällens OK önskar alla lycka till och trevliga dagar i skogen!