Program IDREFJÄLLVECKAN 2024

Söndag 23 juni - Jubileumsorientering - 50 år långdistans
Måndag 24 juni - Jubileums-Rejset - 50 år medeldistans
Tisdag 25 juni - IDREFJÄLLENS 3-dagars etapp 1 medeldistans
Onsdag 26 juni - IDREFJÄLLENS 3-dagars etapp 2 medeldistans
Torsdag 27 juni - IDREFJÄLLENS 3-dagars etapp 3 långdistans

 

NYHETER

 • IDREFJÄLLSOMMAREN – training courses 2024
  Idrefjällveckan
  As usual, all visitors at Idre Fjäll will throughout the summer have the opportunity to buy a course in one of our fine and challenging training areas. This summer we offer five (5) different courses in each area plus, which is new for 2024, three different areas with technical training courses. läs vidare
 • Midsummer at Idre Fjäll
  Idrefjällveckan
  We can recommend that you plan to celebrate midsummer at Idre Fjäll. As usual, the resort has a lot of activities during midsummer. Usually it’s nice at the fäboden where you will be able to dance around the midsummer pole. Keep an eye out at www.idrefjall.se. In addition, Idrefjällsommaren läs vidare
 • Chase start also for the older ones
  Idrefjällveckan
  Last year all competition classes HD14-HD65 had a chase start on the third and last stage of the Idrefjällens 3-days. This summer we have decided that we will offer this also for the older ones. There were some comments on this after last summer so now all competition classes between HD14-HD80 will läs vidare
 • IDREFJÄLLVECKAN celebrates 50 years
  Idrefjällveckan
  Ever since 1974, orienteering competitions have been organised at Idre Fjäll. Until 2018, it was Kart-Bosse who ensured that we got to experience the fantastic nature and the challenging forests. Now we write 2024 and that means that it has been 50 years since the start of the Idrefjäll week in läs vidare
 • IDREFJÄLLSOMMAREN – träningsbanor 2024
  Idrefjällveckan
  Precis som vanligt kommer alla besökare på Idre Fjäll under hela sommaren ha möjlighet att köpa en bana i något av våra fina och utmanande träningsområden. Till sommaren erbjuder vi fem (5) olika banor i varje område plus, vilket är nytt för 2024, tre olika områden med teknikträningsbanor. läs vidare
 • Midsommar på Idre Fjäll
  Idrefjällveckan
  Vi kan rekommendera att ni planerar för att fira midsommar på Idre Fjäll. Anläggningen har som vanligt en hel del aktiviteter under midsommar. Brukar vara trevligt på fäboden där man kommer att kunna dansa kring midsommarstången. Håll utkik på idrefjall.se Dessutom kommer Idrefjällsommaren att läs vidare
 • Jaktstart även för de äldre
  Idrefjällveckan
  Förra året hade alla tävlingsklasser HD14-HD65 jaktstart den tredje och sista etappen av Idrefjällens 3-dagars. Till sommaren så har vi bestämt att vi kommer att erbjuda detta även för de äldre. Det kom några kommentarer till detta efter förra sommaren så nu kommer samtliga tävlingsklasser mellan läs vidare
 • IDREFJÄLLVECKAN firar 50 är
  Idrefjällveckan
  Allt sedan 1974 har det arrangerats orienteringstävlingar på Idre Fjäll. Fram till 2018 var det Kart-Bosse som såg till att vi fick uppleva den fantastiska naturen och de utmanande skogarna. Nu skriver vi 2024 och det innebär att det har gått 50 år sedan startskottet för Idrefjällveckan i läs vidare

TÄVLINGS- OCH TRÄNINGSOMRÅDEN 2023