PM Idrefjällens 3-dagars 2024

Arena

Alla tre etapper har samma arena, vid Burusjöns södra spets (samma arena som under världscupen 2021).

Parkering

Parkering kommer ske längs Burusjövägen, både hitom och bortanför arenan. Dag 2 och 3 kommer man passera arenan och vända där parkeringsvakt visar. Det är väldigt viktigt att följa parkerings-vakternas anvisningar. Det kan bli 0-2000 m att gå längs Burusjövägen alla dagar. Samåk i största möjliga mån, tack!

Klasser och banlängder

Etapp 1

H10 1,8 km D10 1,8 km
H12 2,6 km D12 2,6 km
H14 3,1 km D14 3,1 km
H16 3,6 km D16 3,6 km
H18 3,9 km D18 3,3 km
H20 4,2 km D20 3,5 km
H21 5,3 km D21 4,7 km
H21K 4,0 km D21K 3,6 km
H35 4,7 km D35 3,9 km
H40 3,9 km D40 3,5 km
H45 3,7 km D45 3,3 km
H50 3,7 km D50 3,3 km
H55 3,5 km D55 3,1 km
H60 3,3 km D60 2,8 km
H65 3,1 km D65 2,3 km
H70 2,8 km D70 2,3 km
H75 2,3 km D75 1,9 km
H80 1,9 km D80 1,9 km

Etapp 2

H10 2,1 km D10 2,1 km
H12 2,6 km D12 2,6 km
H14 3,1 km D14 3,1 km
H16 3,5 km D16 3,5 km
H18 3,9 km D18 3,3 km
H20 4,3 km D20 3,4 km
H21 5,5 km D21 4,6 km
H21K 3,7 km D21K 3,3 km
H35 4,6 km D35 3,9 km
H40 3,9 km D40 3,4 km
H45 3,6 km D45 3,3 km
H50 3,6 km D50 3,3 km
H55 3,4 km D55 3,1 km
H60 3,3 km D60 2,8 km
H65 3,1 km D65 2,3 km
H70 2,8 km D70 2,3 km
H75 2,3 km D75 2,0 km
H80 2,0 km D80 2,0 km

Etapp 3

H10 2,5 km D10 2,5 km
H12 3,2 km D12 3,2 km
H14 4,0 km D14 4,0 km
H16 5,4 km D16 4,5 km
H18 7,5 km D18 6,6 km
H20 9,3 km D20 6,9 km
H21 10,9 km D21 9,3 km
H21K 7,6 km D21K 6,7 km
H35 8,5 km D35 7,5 km
H40 8,5 km D40 7,5 km
H45 6,9 km D45 6,0 km
H50 6,9 km D50 6,0 km
H55 6,0 km D55 5,0 km
H60 6,0 km D60 4,6 km
H65 4,6 km D65 3,7 km
H70 3,7 km D70 3,0 km
H75 3,4 km D75 2,7 km
H80 2,7 km D80 2,7 km

Avlysning

Tävlingsområdet är sedan tidigare avlyst, se Eventor.

Startlistor

Publiceras på Eventor.

Snitsling – ungdomsbanor

Tävlingsområdet under 3-dagars är bitvis relativt stiglöst och för att slippa springa för mycket fram och tillbaka på grusvägen har banläggaren valt att snitsla en eller flera sträckor på de lättaste banorna. På kartan ser det ut som en lila stig. Klasserna/banorna det berör är:

Etapp 1: HD10 samt de öppna klasserna Inskolning, Mkt lätt 2 km, Mkt lätt 4 km, Lätt 2,5 km och Lätt 4 km. HD12 och HD14 kommer den här dagen ha dessa stigar intryckta på kartan.

Etapp 2: HD10 samt de öppna klasserna Inskolning, Mkt lätt 2 km och Mkt lätt 4 km.

Etapp 3: HD10 samt de öppna klasserna Inskolning, Mkt lätt 2 km, Mkt lätt 4 km, Lätt 2,5 km och Lätt 4 km. HD12 kommer den här dagen ha dessa stigar intryckta på kartan.

Så här ser det här ut på kontrollbeskrivningen för de klasser som har sträckor som är snitslade. Här är det alltså intryckt en lila stig på kartan samt snitslat med vit snitsel i skogen mellan kontroll 2 och 3.

unknown.png

Start

Etapp 1: TISDAG, medeldistans 25/6
Första ordinarie start 10.00. Öppna klasser har fri starttid mellan 10.00 – 12.30. Avstånd till start är 50 meter, i anslutning till arenan. Alla klasser har samma start!

Etapp 2: ONSDAG, medeldistans 26/6
Första ordinarie start 10.00. Öppna klasser har fri starttid mellan 10.00 – 12.30.
Start 1: HD16-HD80, Svår 3 km och Svår 5 km. Avstånd till start är 1000 meter grusväg, orange-vit snitsel.
Start 2: HD10-14, Mycket lätt 2 km, Mycket lätt 4 km, Lätt 2,5 km, Lätt 5 km, Medelsvår 3 km, Medelsvår 5 km. Avstånd till start är 500 meter liten stig, orange-blå snitsel.

Etapp 3: TORSDAG, långdistans 27/6
Jaktstart för HD14-HD65. Individuell start för övriga klasser
Första ordinarie start 10.00. Öppna klasser har fri starttid mellan 09.30 – 11.30. Avstånd till start är 1000 meter grusväg, orange-vit snitsel. Alla klasser har samma start!

Jaktstart etapp 3

Tidsschema för när första löpare (ledaren) går ut i respektive klass:
10.00  D21 och H65
10.05  H21 och D65
10.10  H20 och D60
10.15  D20 och H60
10.20  H18 och D55
10.25  D18 och H55
10.30  D14 och D50
10.35  D16 och H50
10.40  H35 och D45
10.45  D35 och H16
10.50  H40 och D21K
10.55  D40 och H21K
11.00  H45 och H14

De löpare som ligger inom 20 minuter efter ledaren efter två etapper kommer att få gå ut i en jaktstart. För de som är mer än 20 minuter efter ledaren så kommer vi att starta dessa i en vågstart med 1 minuts mellanrum i den ordning man är placerad efter två etapper. Totalresultat efter tre etapper är totaltid efter tre löpta etapper vilket innebär att löpare som går ut i vågstarten efter jaktstarten kan avancera i totalställningen.

Vid starten kommer vi att ha två olika startfållor, en för damer och en för herrar. In till dessa fållor kommer man att ropas upp i den ordning som man sedan ska starta. Kontrollbeskrivning finns att ta innan start. Vid sin starttid kommer man att släppas iväg på exakt sekund och därefter tar man sin karta ur en låda med klassen tydligt markerad.

Sen start

Löpare som är sena till start kommer att erbjudas att starta mellan två löpare i samma klass. Ingen tidskompensation vid sen start. Löpare ska anmäla till funktionär vid starten och följa instruktioner.

Startlistor

Startlistor kommer publiceras på Eventor direkt efter lottningen.

Stämplingssystem

SportIdent

Karta

Standard: ISOM 2017-2, ritad 2019-2023 av Kenneth Kaijsajuntti och Per Forsberg
Ekvidistans: 5 meter
Certifierad digitalutskrift, REPRO Örebro Universitet.

Kartskalan för de olika klasserna är:
HD10-14, HD45-HD80 – 1:7500
HD16-HD40 – 1:10000
HD18-21 – 1:10 000 på etapp 1-2 och 1:15000 på etapp 3
Öppna banor – 1:7500, förutom Svår 7 km som har 1:10 000

Kartkomplettering

Det finns en tydlig bäck där strecket på bilden nedan visar. Detta berör flera klasser och finns i närheten av några kontroller under dag 2 och 3.

Öppna klasser

Inskolning, Mycket lätt 2 km, Mycket lätt 4 km, Lätt 2,5 km, Lätt 5 km, Medelsvår 3 km, Medelsvår 5 km, Svår 3 km, Svår 5 km, Svår 7 km (Svår 7 km endast på långdistansen). Öppna klasser har fri starttid etapp 1 och 2 mellan 10.00 – 12.30 och på etapp 3 09.30 – 11.30.

Avgifter öppna klasser

Upp till 16 år; 80 kronor, 17 år- 150 kronor. Förhöjd avgift med 50% vid anmälan på tävlingsdagen för 17 år och äldre.

Terräng

Kuperad terräng med måttliga till brantare sluttningar med bitvis mycket detaljerade områden. Både löpbarheten och sikten är bra till mycket bra. Mycket få vägar och stigar i området. Kuperad och fysiskt krävande skog med främst tallar men vissa områden med gran som minskar sikten. Marken är bitvis stenig vilket minskar löpbarheten men överlag är det bra till mycket bra. Stora delar av tävlingsområdet ligger inne i ett naturreservat vilket innebär att det inte finns några kalhyggesområden och knappt inga grönområden alls.

Kontroller

Orange/vit skärm på spett med SI-enhet.

Kontrollbeskrivning

Tryckt på karta och separat tillgänglig vid starten.

Vätska

Etapp 1 och 2: Ingen vätska i skogen (medeldistans). Det finns vatten på arenan för att fylla på egen vattenflaska!

Etapp 3: Vätska i klasserna H18, HD20-HD40, H45. Som vätska erbjuds Umara sportdryck och vatten. OBS att det är max 1 mugg/person som gäller, önskar du mer dryck så be om påfyllning! Tänk på miljön.

Det finns vatten på arenan för att fylla på egen vattenflaska!

Klädsel/skog

Heltäckande klädsel gäller. Skor med metalldobb är tillåtna.

Tävlingsregler

SOFT:s tävlingsregler gäller samt detta PM.

Maxtid

2,5 timmar

Om du bryter loppet

De löpare som utgått eller på annat sätt bryter sitt lopp och inte passerat mål och avläsning måste gå till målet och stämpla ut.

Resultat

Resultat publiceras på Eventor.

Liveresultat

Hittas på liveresultat.orientering.se.

Speaker

Per Forsberg

Prisutdelning

Etapp 1 och 2: På Torget, Idre Fjäll 17.00. Etapp-priser till de tre bästa i HD10-16 samt utlottning av presentkort bland samtliga startande. Då kan man vinna fina priser från Idre Fjäll i form av stugveckor och weekends. OBS! För att ha chansen att vinna pris i utlottningen måste man personligen vara på plats under prisutdelningen på torget!

Etapp 3: Alla deltagare i HD10-16 får pris direkt vid målgång på arenan samt ytterligare pris till de tre bästa i HD10-16 direkt när respektive klass är klar.

Servering/marka

Servering/marka med låga priser finns på arenan. Kaffe, drick, godis och varm korv erbjuds bland annat.

Toaletter

Toaletter finns i anslutning till arenan. OBS! Ej vid starten!

Första hjälpen

Vid arenan.

Barnpassning

Barnpassning erbjuds på arenan från 9.30 etapp alla dagar. Lägsta ålder 2 år.

Miniknat

På arenan, i anslutning till barnpassningen. Start från 09:30 alla dagar. Ingen kostnad.

Dusch

Inga duschar vid arenan. Vi hänvisar till Idre Fjäll (20:-) och ert eget boende under veckan.

Tävlingsledning

Tävlingsledare: Håkan Carlsson 073-692 27 31
Banläggare: Jan Sjödin
Tävlingskontroll: Sven Larsson, Särna

Idrefjällens OK önskar alla lycka till och önskar trevliga dagar i skogen!