Problem med resultat från etapp 2 i Eventor

Det är konstaterat att Eventor har tekniska problem (18:50) och det saknas resultat i ett antal klasser från dagens tävling (etapp 2).
Startlistan som är publicerad för etapp 3 baseras dock från tiderna från det tävlingsadministrativa systemet (OLA) och är korrekta.

Här finns dock dagens resultat i winsplits.