Kartkomplettering långdistans

Precis öster om målet finns en helt ny MTB-stig som berör flera banor på slutet. Stigen är inte är redovisad på tävlingskartan men det finns kartkomplettering vid start.

Det nya MTB-spår som berörde medeldistansen ska inte inte påverka långdistansbanorna men finns även redovisat på kartkompletteringen vid start.