PM är publicerat

Nu finns PM för både medeldistansen den 26 juni och långdistansen den 29 juni. Det är samma PM för båda tävlingarna.

PM