PM medel och långdistans

PM medeldistans 26 juni och långdistans 29 juni, Slättvåla

Arena
Slättvåla, 1,5 km sydost om Idre Fjäll centrumhuset. Se kartskiss nedan. OBS! Vägen är INTE snitslad. Se karta för rekommenderad gångväg.

Koordinater: 61.8810932, 12.8550533

Parkering
Det finns ingen bilparkering nära arenan och på grund av nybyggnation av gondollift är det inte möjligt att ta sig med bil nära arenan. Vi uppmanar alla att gå/cykla från boendet. Om man inte bor på Idre Fjäll hänvisar vi till parkeringen vid Torget, Idre Fjäll för att sedan gå till arenan.

Klasser
Enligt tävlingsinformationen på Eventor.

Öppna klasser
Mycket lätt 2 km, Mycket lätt 4 km, Lätt 2,5 km, Lätt 5 km, Medelsvår 3 km, Medelsvår 5 km, Svår 3 km, Svår 5 km, Svår 7 km (Svår 7 km endast på långdistansen).

Avgifter öppen bana
Upp till 16 år; 80 kronor, 17 år- 150 kronor. Förhöjd avgift med 50% vid anmälan på tävlingsdagen.

Start
SÖNDAG, medeldistans 26/6:
Första ordinarie start 15.00. Öppna klasser har fri starttid mellan 15.00 – 16.30. Avstånd till start är 250 meter, orange-vit snitsel. Alla klasser har samma start!

ONSDAG, långdistans 29/6
Första ordinarie start 10.00. Öppna klasser har fri starttid mellan 10.00 – 11.30. Avstånd till start är 250 meter, orange-vit snitsel. Alla klasser har samma start!

Sen start
Löpare som är sena till start kommer att erbjudas att starta mellan två löpare i samma klass. Ingen tidskompensation vid sen start. Löpare ska anmäla till funktionär vid starten och följa instruktioner.

Startlista
Startlistor kommer publiceras på Eventor direkt efter lottningen.

Karta
Ritad av Kenneth Kaijsajuntti, 2019-2020. Reviderad 2022.

Kartskalan för de olika klasserna är:
HD10-14, HD45-HD80 – 1:7500
HD16-HD40 – 1:10000
HD18-21 – 1:15000 på långdistansen
Öppna banor – 1:7500, förutom Svår 5 km och Svår 7 km som har 1:10 000

Kartkomplettering
Precis öster om målet finns en helt ny MTB-stig som berör flera banor på slutet. Stigen är inte är redovisad på tävlingskartan men det finns kartkomplettering vid start.

Det nya MTB-spår som berörde medeldistansen ska inte inte påverka långdistansbanorna men finns även redovisat på kartkompletteringen vid start.

Terräng
Söder om Idre Fjäll Stugbyn ligger Slättvåla där både medel- och långdistansen kommer att avgöras. Start och mål strax söder om stugbyn och nära den gamla skidskyttevallen. Löpbarheten är mycket bra, nästan ingen sten i botten. Sikten är övervägande mycket bra men sätts ned i vissa områden med tätare barr- och lövskog. Kuperingen varierar från svag/måttlig till stark i vissa områden. I området finns det en del stigar, däremot så saknas kulturmark helt och hållet.

Kontroller
Orange/vit skärm och SI-enhet. Både ljud- och ljussignal vid stämpling.

Eftersom även Rikslägret, med ca 600 ungdomar, finns på Idre Fjäll denna vecka så finns det även andra kontrollmarkeringar ute i skogarna, ibland vid samma kontrollpunkt. De använder dock inte stora kontrollskärmar med SI-enheter utan mindre skärmar eller snitselmarkeringar i olika färger.

Stämplingssystem
SportIdent SI-card 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 och SIAC kan användas. Ingen Touch-free.

Kontrollbeskrivning
Tryckt på karta och separat tillgänglig vid starten.

Vätska
SÖNDAG medeldistans 26/6
Ingen vätska på medeldistansen. Vi tänker på miljön och spar på vattnet så det finns ingen vätska vid målgång – medtag egen vattenflaska!

ONSDAG långdistans 29/9
Vätska till de klasser med segrartid över 50 min. Vid vätskan erbjuds vatten och sportdrycken Winforce Isoton. Vi tänker på miljön och spar på vattnet så det finns ingen vätska vid målgång – medtag egen vattenflaska!

Klädsel/skor
Heltäckande klädsel gäller. Skor med metalldobb är tillåtna.

Tävlingsregler
SOFT:s tävlingsregler gäller samt detta PM.

Maxtid
2,5 timmar

Om du bryter loppet
De löpare som utgått eller på annat sätt bryter sitt lopp och inte passerat mål och avläsning måste gå till Röd utgång och stämpla ut.

Resultat
Resultat publiceras på Eventor.

Liveresultat
Hittas på liveresultat.orientering.se.

Speaker
Håkan Carlsson och Alfred Sjödin

Prisutdelning
SÖNDAG, medeldistans 26/6
Alla deltagare i ungdomsklasserna upp till 16 år får pris från ICA direkt vid målgång. På kvällen 19.30 efter VM-orienteringen på SVT blir det sedan prisutdelning på Torget, Idre Fjäll, till de tre bästa i ungdomsklasserna samtutlottningar bland samtliga startande. Då kan man vinna fina priser från Idre Fjäll i form av stugveckor och weekends. OBS! För att ha chansen att vinna pris i utlottningen måste man själv vara på plats under prisutdelningen!

ONSDAG, långdistans 29/6
Alla deltagare i ungdomsklasserna upp till 16 år får pris från Ullmax direkt vid målgång. På eftermiddagen 14.30 blir det sedan prisutdelning på Torget, Idre Fjäll, till de tre bästa i ungdomsklasserna samt utlottningar bland samtliga startande. Då kan man vinna fina priser från Idre Fjäll i form av stugveckor och weekends. OBS! För att ha chansen att vinna pris i utlottningen måste man själv vara på plats under prisutdelningen!

Servering/marka
Servering/marka finns på arenan. Kaffe, drick, godis och varm korv erbjuds bland annat.

Toaletter
Toaletter finns i anslutning till arenan. OBS! Ej vid starten!

Första hjälpen
Vid arenan.

Barnpassning
Barnpassning erbjuds på arenan på söndagen från 14.30 och på onsdagen från 9.30. Lägsta ålder 2 år.

Miniknat
Vid arenan, i anslutning till barnpassningen. Start mellan 14.30-16.00 på söndagen och mellan 09:30-11:00 på onsdagen. Ingen kostnad.

Duschar
Inga duschar vid arenan. Vi hänvisar till Idre Fjäll (20:-) och även ert eget boende under veckan.

Tävlingsledning
Tävlingsledare: Tomas Yngström, 070-3810007 och Malin Yngström 070-6159637
IT-ansvarig: Dan Larsson/Mikael Pihel
Banläggare: Per Forsberg
Tävlingskontroll: Sven Larsson, Särna

Idrefjällens OK önskar alla lycka till och trevliga dagar i skogen!