PM Idrefjällens 3-dagars 2023

Sidan senast ändrad 2023-06-27 07:20

ARENA

Etapp 1: tisdag 27/6: Arenan är vid Nordliftens dalstation länk: karta
Etapp 2 och 3: onsdag 28/6 och torsdag 29/6: Arenan är vid korsningen mellan Bergevägen och infarten till Idre Fjäll Karta

PARKERING

Vi hänvisar till parkering vid eget boende på Idre Fjäll. Man kan också parkera vid Skidstadion på Idre Fjäll och därifrån gå/cykla till båda arenorna. För etapp 2 och 3 finns det möjlighet till "avsläppning" vid gamla incheckningen till Idre Fjäll precis i anslutning till arenan. OBS! Ingen parkering där utan endast avsläpp. Parkera sedan vid Skidstadion! Gång-/cykelväg etapp 1 ca 1500 m och etapp 2,3 ca 2000 m.

KLASSER

Enligt tävlingsinformation på Eventor.

AVLYSNING

Tävlingsområdet är sedan tidigare avlyst, se Eventor.

STARTLISTOR

Publiceras på Eventor.

START

Etapp 1: TISDAG, medeldistans 27/6
Första ordinarie start 10.00. Öppna klasser har fri starttid mellan 10.00 - 12.30. Avstånd till start är 500 meter på grusväg, orange-vit snitsel. Alla klasser har samma start!

Etapp 2: ONSDAG, medeldistans 28/6
Första ordinarie start 10.00. Öppna klasser har fri starttid mellan 10.00 - 12.30.
Start 1: HD16-HD80, Svår 3 km och Svår 5 km. Avstånd till start är 100 meter, orange-vit snitsel.
Start 2: HD10-14, Mycket lätt 2 km, Mycket lätt 4 km, Lätt 2,5 km, Lätt 5 km, Medelsvår 3 km, Medelsvår 5 km. Avstånd till start är 100 meter, orange-blå snitsel.

Etapp 3: TORSDAG, långdistans 29/6
Jaktstart för HD14-HD65. Individuell start för övriga klasser
Första ordinarie start 10.00. Öppna klasser har fri starttid mellan 9.30 - 11.30. Avstånd till start är 1000 meter på liten stig, orange-vit snitsel. Alla klasser har samma start! OBS! ca 100 meter stigning. Ta god tid på dig och passa på att vända dig om på vägen upp och njut av utsikten över Städjan, Nipfjället och Burusjön.

JAKTSTART ETAPP 3

Tidsschema för när första löpare (ledaren) går ut i respektive klass:
10.00  D21 och H65
10.05  H21 och D65
10.10  H20 och D60
10.15  D20 och H60
10.20  H18 och D55
10.25  D18 och H55
10.30  D14 och D50
10.35  D16 och H50
10.40  H35 och D45
10.45  D35 och H16
10.50  H40 och D21K
10.55  D40 och H21K
11.00  H45 och H14

De löpare som ligger inom 20 minuter efter ledaren efter två etapper kommer att få gå ut i en jaktstart. För de som är mer än 20 minuter efter ledaren så kommer vi att starta dessa i en vågstart med 1 minuts mellanrum i den ordning man är placerad efter två etapper. Totalresultat efter tre etapper är totaltid efter tre löpta etapper vilket innebär att löpare som går ut i vågstarten efter jaktstarten kan avancera i totalställningen.

Vid starten kommer vi att ha två olika startfållor, en för damer och en för herrar. In till dessa fållor kommer man att ropas upp i den ordning som man sedan ska starta. Kontrollbeskrivning finns att ta innan start. Vid sin starttid kommer man att släppas iväg på exakt sekund och därefter tar man sin karta ur en låda med klassen tydligt markerad.

SEN START

Löpare som är sena till start kommer att erbjudas att starta mellan två löpare i samma klass. Ingen tidskompensation vid sen start. Löpare ska anmäla till funktionär vid starten och följa instruktioner.

STARTLISTOR

Startlistor kommer publiceras på Eventor direkt efter lottningen.

STÄMPLINGS- OCH TIDTAGNINGSSYSTEM

Emit EKT för stämpling. Egen bricka kan användas och för de som inte har en egen så kommer vi låna ut bricka gratis. EMIT-brickan hämtas vid infocenter i närheten av receptionen på Idre Fjäll lördag 14-19, söndag 17-19 och måndag 17-19 eller ute på respektive arena. Tävlar du redan på söndagen så använder du samma bricka hela veckan.

KARTVÄNDNING

H45 och H50 har kartvändning på etapp 3.

KARTA

Ritad 2019-2023 av Kenneth Kaijsajuntti och Per Forsberg, skala (se nedan), ekvidistans 5 meter, digitalprintad på Örebro Universitet Repro. 

Kartskalan för de olika klasserna är:
HD10-14, HD45-HD80 - 1:7500
HD16-HD40 - 1:10000
HD18-21 - 1:10 000 på etapp 1-2 och 1:15000 på etapp 3
Öppna banor – 1:7500, förutom Svår 7 km som har 1:10 000

DUSCH

Det finns ingen dusch vid Arenan. Vi hänvisar till eget boende eller Sporthallen på Idre Fjäll mot en mindre avgift.

TOALETTER

Finns i anslutning till Arenan.

ÖPPNA KLASSER

Mycket lätt 2 km, Mycket lätt 4 km, Lätt 2,5 km, Lätt 5 km, Medelsvår 3 km, Medelsvår 5 km, Svår 3 km, Svår 5 km, Svår 7 km (Svår 7 km endast på långdistansen). Öppna klasser har fri starttid etapp 1 och 2 mellan 10.00 - 12.30 och på etapp 3 09.30-11.30.

AVGIFTER, ÖPPEN BANA

Upp till 16 år; 80 kronor, 17 år- 150 kronor. Förhöjd avgift med 50% vid anmälan på tävlingsdagen. 

TERRÄNG

Etapp 1 – Småkuperad dalgång (ån Brunnan) med bitvis detaljrik terräng. För de svårare banorna även en lång sluttning med en hel del detaljer. Löpbarheten är god.

Etapp 2 och 3 – Storkuperad terräng med bitvis mycket detaljer. Finns även mer detaljfattiga sluttningar. Måttlig till stark kupering. Löpbarheten är överlag god.

KONTROLLER

Orange/vit skärm på spett med EMIT-enhet.

Eftersom även Rikslägret, med ca 600 ungdomar, finns på Idre Fjäll denna vecka så kan det finnas andra kontrollmarkeringar ute i skogarna, ibland vid samma kontrollpunkt. De använder dock inte stora kontrollskärmar med EMIT-enheter utan mindre skärmar eller snitselmarkeringar i olika färger.

KONTROLLBESKRIVNING

Tryckt på karta och separat tillgänglig vid starten.

VÄTSKA

Etapp 1 och 2: Ingen vätska i skogen (medeldistans). Det finns vatten på arenan för att fylla på egen vattenflaska!

Etapp 3: Vätska i klasserna HD20-HD40. Vid vätskan erbjuds Umara sportdryck och vatten. Det finns vatten på arenan för att fylla på egen vattenflaska!

KLÄDSEL/SKOR

Heltäckande klädsel gäller. Skor med metalldobb är tillåtna.

TÄVLINGSREGLER

SOFT:s tävlingsregler gäller samt detta PM.

MAXTID

2,5 timmar

OM DU BRYTER LOPPET

De löpare som utgått eller på annat sätt bryter sitt lopp och inte passerat mål och avläsning måste gå till målet och stämpla ut.

RESULTAT

Resultat publiceras på Eventor.

LIVERESULTAT

Hittas på liveresultat.orientering.se.

SPEAKER

Per Forsberg

PRISUTDELNING

Etapp 1 och 2: På Torget, Idre Fjäll 17.00. Etapp-priser till de tre bästa i HD10-16 samt utlottning av presentkort bland samtliga startande. Då kan man vinna fina priser från Idre Fjäll i form av stugveckor och weekends. OBS! För att ha chansen att vinna pris i utlottningen måste man själv vara på plats under prisutdelningen på torget!

Etapp 3: Alla deltagare i HD10-16 får pris direkt vid målgång.

SERVERING/MARKA

Servering/marka finns på arenan. Kaffe, drick, godis och varm korv erbjuds bland annat.

TOALETTER

Toaletter finns i anslutning till arenan. OBS! Ej vid starten!

FÖRSTA HJÄLPEN

Vid arenan.

BARNPASSNING

Barnpassning erbjuds på arenan från 9.30 etapp 1 och 2 samt från 9.00 etapp 3. Lägsta ålder 2 år.

MINIKNAT

På arenan, i anslutning till barnpassningen. Start från 09:30  etapp 1 och 2 samt från 9.00 etapp 3. Ingen kostnad.

DUSCHAR

Inga duschar vid arenan. Vi hänvisar till Idre Fjäll (20:-) och ert eget boende under veckan.

TÄVLINGSLEDNING

Tävlingsledare: Tomas Yngström, 070-3810007 och Malin Yngström 070-6159637
Banläggare: Mattias Karlsson
Tävlingskontroll: Sven Larsson, Särna

Idrefjällens OK önskar alla lycka till
och önskar trevliga dagar i skogen!