PM Veteran-SM ultralång 2023

Sidan senast ändrad 2023-06-24 20:15

ARENA/SAMLING

Idre Fjäll. Arenan är vid Nordliftens dalstation. Se karta.

PARKERING

Vi hänvisar till parkering vid eget boende på Idre Fjäll. Man kan också parkera vid Skidstadion på Idre Fjäll och därifrån gå/cykla till Arenan. OBS! Det är INTE snitslat till arenan, använd kartan! Gång-/cykelväg ca 1500 m.

KLASS - BANLÄNGD - STARTTID - SEGRARTID - SKALA - KARTVÄNDNING

D35 - 12,2 km - 12:30 - 110 min - 10000 - Kartvändning
H35 - 14,9 km - 12:30 - 110 min - 10000 - Kartvändning
D40 - 12 km - 12:35 - 110 min - 10000 - Kartvändning
H40 - 14,8 km - 12:35 - 110 min - 10000 - Kartvändning
D45 - 10,7 km - 12:40 - 90 min - 7500 - Kartvändning
H45 - 12,7 km - 12:40 - 90 min - 7500 - Kartvändning
D50 - 9,1 km - 12:45 - 90 min - 7500 - Kartvändning
H50 - 12,2 km - 12:45 - 90 min - 7500 - Kartvändning
D55 - 8,7 km - 12:50 - 85 min - 7500 - Kartvändning
H55- 11 km - 12:50 - 85 min - 7500 - Kartvändning
D60 - 7,9 km - 12:30 - 85 min - 7500
H60 - 10,7 km - 12:30 - 85 min - 7500 - Kartvändning
D65 - 6,5 km - 12:35 - 75 min - 7500
H65 - 9,1 km - 12:35 - 75 min - 7500 - Kartvändning
D70 - 5,4 km - 12:40 - 75 min - 7500
H70 - 7,9 km - 12:40 - 75 min - 7500
D75 - 4,9 km - 12:45 - 75 min - 7500
H75 - 7,1 km - 12:45 - 75 min - 7500
D80 - 4,6 km - 12:50 - 75 min - 7500
H80 - 6 km - 12:50 - 75 min - 7500
D85 4,2 km - 12:55 - 75 min - 7500
H85 4,6 km - 13:55 - 75 min - 7500

GAFFLING

Raka banor i samtliga klasser.

PUBLIKTÄVLING

Veteran-SM Ultralång samt Idrefjällveckan Publiktävling samkörs med SM Ultralång (Swedish League #7). Se särskilt PM.

AVLYSNING

Tävlingsområdet är sedan tidigare avlyst, se Eventor.

STARTLISTOR

Publiceras på Eventor, https://eventor.orientering.se/Events/Show/42626. 

NUMMERLAPPAR

Skall bäras av samtliga deltagare i Veteran-SM Ultralång. Hämtas ut på arenan ihop med EMIT-bricka i god tid innan start av respektive löpare. OBS! Medtag egna säkerhetsnålar!

START

Gemensam start klassvis, se tider ovan. Masstarten är på Arenan. Löparna ska senast 10 minuter innan start ha klarat av töm/check. 5 minuter innan start släpps löparna in i startfållan och tilldelas en hoprullad karta som får öppnas i samband med startskottet.

STÄMPLINGSSYSTEM

Emit EKT för stämpling. Egen bricka kan användas och för de som inte har en egen så lånar vi ut bricka gratis. Lånebrickan avhämtas på Arenan ihop med nummerlapp i god tid innan start av respektive löpare.

KONTROLLER

Består av stolpar/ställningar med två enheter, skärm samt kontrollkod. Kodsiffra sitter endast på en av enheterna.

Eftersom även Rikslägret, med ca 600 ungdomar, finns på Idre Fjäll denna vecka så kan det finnas andra kontrollmarkeringar ute i skogarna, ibland vid samma kontrollpunkt. De använder dock inte stora kontrollskärmar med EMIT-enheter utan mindre skärmar eller snitselmarkeringar i olika färger.

KARTA

Skala 1:10 000/1:7 500, ekv 5 meter, digitalprintad på Örebro Universitet Repro. Ritad 2019-2023 av Kenneth Kaijsajuntti, Per Forsberg och Tord Hederskog.

KARTVÄNDNING

Längre banor har kartvändning vid två tillfällen. Första och sista delen av banan är på samma karta.

VATTEN I OMRÅDET

Det har regnat en hel del den senaste tiden i Idre och även i tävlingsområdet för SM Ultra. Detta betyder att det är mycket vatten i bäckar och vattendrag. Även sankmarker är rätt blöta, framförallt de öppna myrarna varför det finns små rännilar här och var på grund av det myckna regnandet.

KONTROLLDEFINITIONER

Finns endast tryckt på kartan.

VÄTSKA

rrangören erbjuder Umara sportdryck samt vatten vid på kartan angivna platser utmed banan, ca var 25-35 min. Dessutom erbjuds vatten vid målgång.

FÖRSTA HJÄLPEN

Finns på arenan.

MÅLGÅNG

Sker vid mållinje, måldomare avgör placering. Målstämpling sker en bit bakom mållinjen. Veteran-SM har en egen målfålla, följ skyltning.

MAXTID

4,5 timmar.

DUSCH

Det finns ingen dusch vid Arenan. Vi hänvisar till eget boende eller Sporthallen på Idre Fjäll mot en mindre avgift.

TOALETTER

Finns i anslutning till arenan.

PRISUTDELNING

Hederspriser till de tre bästa i de olika klasserna. Prisutdelning på Torget, Idre Fjäll söndag 17.00.

MÅLTID PÅ ARENAN

Fältmåltid ingår EJ i anmälningsavgiften. Vill man ha fältmåltid så måste man boka detta i förväg på https://eventor.orientering.se/Events/Show/42626. 

SERVICE

Sedvanlig marka med korv, kaffe, dricka, godis mm

Välordnad barnpassning och miniknat erbjuds från 11.30, kostnadsfritt.

LIVESÄNDNING

Tävlingen kommer att kunna följas via liveresultat och speakerljud (Per Forsberg). Länk kommer att hittas via https://eventor.orientering.se/Events/Show/42626. 

REGELÖVERTRÄDELSE

Anmälan om eventuell regelöverträdelse lämnas skriftligen till tävlingssekretariatet.

PROTESTER

Mot tävlingsledningens eventuella beslut lämnas skriftligen till tävlingssekretariatet. 

TÄVLINGSREGLER

SOFT:s tävlingsregler tillämpas tillsammans med detta PM.

TÄVLINGSJURY

Roland Nilsson, Småland
Cia Fochsen, Stockholm
Ulf Hamrefors, Västmanland

HUVUDFUNKTIONÄRER

Tävlingsledare: Björn Alpberg 070-268 80 80 och Per Forsberg
Banläggare: Mattias Karlsson
Tävlingssekretariat: Peter Löfås, Borlänge
Tävlingskontrollant: Sven Larsson, Särna
Bankontrollant: Håkan Carlsson, Örebro