PM Publiktävlingar OWC 2021 Idre Fjäll 13-15 augusti 2021

Inbjudan som pdf

Upplev Orienteering World Cup Idre Fjäll 2021 och spring samtidigt tre spännande tävlingar i sällskap med världens bästa orienterare.

Idrefjällens OK i samarbete med Särna SK och SK Smalspåret välkomnar Er alla till tre spännande orienteringsupplevelser i samband med Orienteering World Cup Idre Fjäll 2021.

Vi lockar bland annat med att Ni kommer att bjudas på en gammal goding i ny tappning fredagen den 13 augusti – detta då vi arrangerar en medeldistans i klassiska ”Bermudatriangeln”. 

Uppmaning parkering

Vi uppmanar samtliga deltagare att ta med en cykel till dagarna på Idre Fjäll. Detta gäller framförallt dag 2 och 3. Detta kommer att underlätta för både Er som gäster samt för oss som arrangörer.

Dag 1 vid Nipfjällsstugan så uppmanar vi alla att samåka i så stor utsträckning som möjligt då parkeringsytorna är begränsade men vi tänker även på miljön, så samåk gärna till Dag 1.

Dag 2 och 3 är samlingsplatsen vid Nordliften och här uppmanar vi alla att ta cykeln eller en promenad, ca 2 km från Idre Fjäll. Här är parkeringsmöjligheterna mycket begränsade. Parkering kommer att ske utmed vägen mot Gränjesåsvallen. Följ anvisningar och funktionärer.

Tips! Det går att hyra cykel på Idre Fjäll om man inte har en egen.

Program och samlingsplatser

Fredag 13 augusti Medeldistans – Nipfjällsstugan
Lördag 14 augusti Långdistans – Nordliften
Söndag 15 augusti Medeldistans – Nordliften

Fredag medel Nipfjällsstugan

Fredag 13 augusti Vi inleder med en mycket spännande medeldistans i det sägenomspunna området Bermudatriangeln. En mycket detaljrik sluttning mellan Nipfjället och Burusjön. Kuperingen är måttlig till bitvis stark. Både löpbarheten och sikten är bra till mycket bra. Underlaget kan i vissa områden vara stenbundet. Väldigt få ledstänger såsom stigar och bäckar.

Lördag lång Nordliften

Lördag 14 augusti Den andra dagen av OWC201 Publiktävlingar är en långdistans i ett härligt vildmarksområde. Här bjuds deltagarna på en fantastisk vildmark med både mycket god löpbarhet och sikt. Vissa områden dock med stenbunden mark. Här får man en känsla av orördhet och lugn. Överlag ganska detaljfattigt med en måttlig kupering

Söndag medel Nordliften

Söndag 15 augsti Den tredje och sista dagen är en medeldistans som kommer avgöras på bägge sidor om ån Brunnan som slingrar sig igenom detta område. Löpbarheten är överlag bra precis som sikten, kuperingen är måttlig även om det finns vissa områden med brantare kanter. Relativt många sankmarker som skär in mellan åsar och höjder. Relativt detaljrikt.

Boende

Idre Fjäll har flera alternativ på boende för deltagare under Idrefjällveckan och du bokar direkt på idrefjäll.se. 

Klasser

Tävlingsklass HD10-HD85 samt öppna klasser. Öppna klasser enligt Svenska Orienteringsförbundets anvisningar.

Öppna klasser

Inskolning, Mycket lätt 2 km, Lätt 2,5 km, Lätt 5 km, Medelsvår 3 km, Svår 3 km, Svår 5 km och Svår 7 km (endast dag 2).

Anmälningsavgift: Ungdom upp till 16 år 80:-, övriga 150:-. Avgiften kommer att faktureras respektive klubb.

Starttider: Fredag 15.00-17.00, Lördag och söndag 09.00-11.00

Infocenter-anmälan öppna klasser

Kommer att finnas på respektive samlingsplats. Där man kan anmäla sig till en öppen klass, hämta ut sin Emit EKT-bricka mm.

Banlängder

Enligt SOFT:s rekommendationer för respektive distans. Exakta banlängder kommer att publiceras på hemsidan och på Eventor i god tid innan sista anmälningsdag. 

Karta

Kartor är ritade 2019 – 2021 av Per Forsberg, Kenneth Kaisajuntti och Tord Hederskog enligt ISOM 2017-2.

Upp till HD14 och från HD45 och uppåt 1:7 500
Övriga klasser 1:10 000
HD18, HD20 & HD21 långdistans 1:15 000

Start

Dag 1 – 50 meter. Första start 15.00
Dag 2 – 50 meter. Första start 09.00
Dag 3 – 50 meter. Första start 09.00

Stämplingssytem Emit EKT

OWC2021 Publiktävlingar kommer att använda sig av stämplingssystemet EMIT EKT. Om du redan har en EMIT EKT löparbricka så kan du använda denna om den inte är äldre än 5 år. För de som inte har en egen löparbricka så kommer vi erbjuda dessa utan kostnad att låna för samtliga tävlingsdagar.

Emit-EKT lånebricka hämtas ut i Infocenter innan varje dags tävling. Hämtas personligen. Var ute i god tid vid avhämtning. Observera att vi använder oss av EMIT EKT löparbricka (den med backup-lapp) och INTE EmiTTag (touchfree). OBS! Glöm inte att lämna tillbaka EKT-brickan efter varje dag.

Definitioner

Finns både lösa vid starten samt tryckta på kartan.

Snitslade avsnitt

I klasserna HD10 och Inskolning är vissa sträckor snitslade för att göra banorna normmässiga. Följ vit snitsel på dessa sträckor.

Förbjudna områden

All tomtmark är förbjudet område. På vissa ställen har vi markerat tomtgräns med blå/gul snitsel.

Maxtid

Medeldistans 90 minuter. Långdistans 150 minuter

Första hjälpen

Finns på respektive samlingsplats.

Servering

Det finns enklare servering på tävlingarna.

Dusch

Dusch finns inte på arenorna utan vi hänvisar till Idre Fjälls anläggningar samt det egna boendet under samtliga tävlingsdagar.

Tävlingsregler

Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler gäller tillsammans med detta PM.

Program World Cup Idre Fjäll

Torsdag 12 aug     Long distance Arena Burusjön
Lördag 14 aug     Middle distance Arena Gränjesåsvallen
Söndag 15 aug     Relays Arena Gränjesåsvallen

Träningsbanor och Naturpass

Idrefjällens OK:s Träningsbanor/Naturpassets kontroller finns tillgängliga under denna period. Kontrollerna sitter ute till slutet av augusti månad 2021. Alla banor och kartor finns på Aktivitetscenter Idre Fjäll. Öppet varje dag 10.00-21.30.

För mer information idrefjallveckan.se 

Gudstjänst

Söndagen den 15 augusti kl 12.00 kommer Idre-Särna församling hålla en gudstjänst på Gränjesåsvallen, en del arenan för World Cup. Gudstjänsten kommer att hållas av Lennart Sacredeus och alla hälsas välkomna till denna friluftsgudstjänst precis innan stafetterna i World Cup kommer att avgöras.

Organisation & kontakt

Tävlingsledning: Sven Larsson 073-180 47 51 sven.larsson1951@gmail.com

Sekretariat: Joel Sjölander

Banläggare: Linus Bohman

Start: Erik Rost 

Kartritare: Kenneth Kaisajuntti, Per Forsberg & Tord Hederskog

Tävlingskontrollant: Ulf K Rask IFK Mora OK

Bankontrollant: Per Forsberg Klockhammar

Information: Sven Larsson 073-180 47 51 sven.larsson1951@gmail.com

Boendefrågor 0253-41 000 www.idrefjall.se/boende