PM FJÄLL-O 23 JUNI 2019

uppdaterad 22 juni 17:59

ARENA

200 meter norr om Nipstugan, ”vinterparkeringen” uppe vid Nipfjället. 61°56'36.0"N 12°49'22.7"E

PARKERING

På parkeringsplatsen vid Nipstugan. Följ anvisningar från funktionär. Parkeringen är begränsad, samåk gärna från Idre Fjäll så mycket det går.

DISPENS

Dalarnas OF beslutade 2019-01-28 att bevilja dispens för Fjällorienteringen att använda en autogenererad karta till tävlingen den 23 juni 2019 under följande förutsättningar; Tävlingen klassas som distriktstävling men utan ranking för att markera att den har lägre status samt att det tydligt ska framgå i inbjudan och PM att tävlingen avgörs på en autogenererad karta. Se mer info om kartan nedan.

KLASSER

Enligt inbjudan. Klasser som strukits pga för få anmälda;  D80, D85

ÖPPNA KLASSER

Öppen 1, Öppen 3, Öppen 5, Öppen 7, Öppen 8 och Öppen 9. Observera att Öppen 4 inte erbjuds denna dag pga områdets beskaffenhet.

BANOR

I princip hela tävlingsområdet är kalfjäll för samtliga banor. I området är det väldigt få ledstänger, det enda som finns är några stigar/leder och dessa används för de lättare/kortare banorna, vit och gul svårighet. Klassen U2 ska vara vit men denna dag så finns det några inslag av gul svårighet på denna bana. Vill man springa en vit bana så ska man välja U1 eller HD10.

MINIKNAT

Vid arenan. Start mellan 09.30-11.30.

AVGIFTER

Upp till 16 år; 60 kronor, 17 år- 120 kronor.

START

Första ordinarie start 10.00.

Start 1, orange/vit snitsel 300 meter lätt utför. Samtliga klasser. Öppna klasser har fri starttid mellan 10.00 - 11.30. OBS! Samtliga klasser kommer direkt efter start passera en fjällbäck med en spång. Direkt efter denna bäckpassage väntar en mycket brant backe för att ta sig upp på fjället. Ta det försiktigt när ni tar er upp för denna backe. Vid blött väder kan det också bli rätt halt och slipprigt i denna branta backe.

STARTPROCEDUR

-3 min; Check och avprickning, -2 min; separat kontrollbeskrivning tillgänglig, -1 min ingång till startfålla.

SEN START

Löpare som är sena till start kommer att erbjudas att starta mellan två löpare i samma klass. Ingen tidskompensation vid sen start. Löpare ska anmäla till funktionär vid starten och följa instruktioner.

STARTLISTA

Startlistor kommer att publicera fredag 21 juni, direkt efter lottningen.

KARTA

Kartan för Fjällorienteringen är en ren skrivbordsprodukt. Ingen fältrekognosering har skett.

Höjdkurvorna är autogenererade från Lantmäteriets laserkurvor. Utöver detta, för att göra kartan så bra som bara är möjligt, har P-O Derebrandt, drb kartografi med hjälp av flygbilder lagt in de klapperstensfält, vattenhål, sankmarker, tjärnar/gölar och stenar som han har kunnat se från bilderna. Denna redovisning är inte 100 procentig utan man måste ha förståelse för att vissa saker/detaljer är med och andra inte. Dessutom är storleken på stenarna som är redovisade på kartan av varierande storlek.

Klapperstensfälten som är redovisade har flytande gränser men är det prickar redovisade på kartan så finns det sten i varierande mängd i verkligheten på fjället.

Kartskalan för de olika klasserna är; HD18-35 1:15 000, HD60- 1:7 500. Övriga klasser har 1:10 000.

Kartprov

KARTKOMPLETTERING

En spång över bäcken för löpare på väg mot sista kontrollen är INTE redovisad på tävlingskartorna. Denna kartkomplettering gäller bana 1-6 (se definitionen). Se karta vid start för denna kartkomplettering.

TERRÄNG

Kalfjällsterräng. Helt öppet kalfjäll med vissa spridda träd, björk/gran. Marken är mestadels stenbunden dock ingen högre undervegetation. De flesta av stigarna som är redovisade på kartan är steniga och knöliga att springa på. Kuperingen är måttlig till stark. För de kortare banorna svag till måttlig.

SKYDDSZON

Klasserna H21, H35, H20 och D21 passerar i den norra delen av området några skyddszoner där fågeln Fjällpiparen håller till. Dessa skyddszoner är markerade på kartan men inte i terrängen. Visa respekt för dessa områden.

KONTROLLER

Orange/vit skärm och SI-enhet. Både ljud- och ljussignal vid stämpling.

STÄMPLINGSSYSTEM

SportIdent SI-card 5, 6, 8, 9, 10, 11 och SIAC kan användas. Meddela SI-nummer vid anmälan. Ingen Touch-free.

KONTROLLBESKRIVNING

Tryckt på karta och separat tillgänglig vid starten.

VÄTSKA

Vätska finns vid två olika kontroller i närheten av varandra. Kontrollerna passeras av flera banor men ligger för dessa efter ca 80-85% av löptiden. Dessa banor som passerar efter ca 80-85% är max 8 km långa.

För de längre banorna/klasserna (över 10 km) H21, H20, H35 och D21 så kommer vätskan att finnas för H21 efter 9,2 km av de 13,5. För H20/H35/D21 kommer vätskan efter 5,7 km av de 10,1 km.

För de som vill ha vätska tidigare rekommenderar vi att ni tar med det själva via ett vätskebälte eller något annat lämpligt. Tilläggas kan är att de fjällbäckar som finns i området erbjuder rent, kallt och gott vatten.

OBS! Vätskan är INTE markerad på definitionen. De kontroller som har vätska heter 118 och 142. Har ni någon av dessa kontroller så har ni vätska. Vid vätskan erbjuds vatten och sportdrycken Winforce Isoton.

KLÄDSEL/SKOR

Heltäckande klädsel gäller. Skor med metalldobb är tillåtna.

TÄVLINGSREGLER

SOFT:s tävlingsregler gäller samt detta PM. Se även punkt om dispens.

MAXTID

2,5 timmar.

OM DU BRYTER LOPPET

De löpare som utgått eller på annat sätt bryter sitt lopp och inte passerat mål och avläsning måste gå till Röd utgång och stämpla ut.

RESULTAT

Resultat anslås på arenan och publiceras på Eventor.

LIVERESULTAT

Hittas på liveresultat.orientering.se.

SPEAKER

Per Forsberg

PRISUTDELNING

Sker på Torget vid Idre Fjäll 17.00. Priser till alla fullföljande i ungdomsklasserna samt segraren i HD18-21. Bland övriga klasser (HD35-85 samt kortklasser och öppna klasser) lottas det ut ett presentkort på 250:- från Ullmax ochen stugweekend på Idre Fjäll. För att ha möjlighet att vinna ett utlottat pris måste man själv vara på plats vid prisceremonin på Torget.

Klasserna U1, U2 och Ö1 får pris direkt vid målgång.

Priser kommer bl.a. från Pölder sport och Ullmax.

SERVERING/MARKA

En enklare marka/servering finns på arenan. Kaffe, dricka och varm korv erbjuds bland annat.

TOALETTER

Toaletter finns i anslutning till arena och start.

FÖRSTA HJÄLPEN

Vid arenan.

BARNPASSNING

Barnpassning erbjuds på arenan från 09.30. Maxtid 2 timmar. Lägsta ålder 2 år.

DUSCHAR

Inga duschar vid arenorna. Vi hänvisar till Idre Fjäll och även ert eget boende under veckan.

TÄVLINGSLEDNING

EVENTANSVARIG: Björn Alpberg, 070-268 80 80
TÄVLINGSLEDARE: Håkan Carlsson, 073-692 27 31
IT-ANSVARIG: Peter Löfås
BANLÄGGARE: Per Forsberg och Linus Bohman
TÄVLINGSKONTROLL: Sven Larsson, Särna
PRESSKONTAKT: Per Forsberg, 0733-20 68 80

IDREFJÄLLENS OK ÖNSKAR ALLA LYCKA TILL OCH EN TREVLIG DAG PÅ FJÄLLET!