PM IDREFJÄLLSPRINTEN 24 JUNI 2019

Uppdaterad 23 juni 19:20

SAMLING/ARENA

Torget Idre Fjäll. 61°53'22.2"N 12°50'00.8"E

PARKERING

På stora parkeringsplatsen vid Torget Idre Fjäll. Parkeringen är begränsad så för er som bor på Idre Fjäll ta gärna en promenad eller använd cykel.

KLASSER

Enligt inbjudan. Klasser som strukits pga för få anmälda H80, D80, D85

ÖPPNA KLASSER

Öppen 1, Öppen 3, Öppen 5 och Öppen 7.

MINIKNAT

Vid arenan. Start mellan 09.30-11.30.

AVGIFTER ÖPPNA BANOR

Upp till 16 år; 80 kronor, 17 år- 150 kronor.

START

Första ordinarie start 10.00.

Start 1, orange/vit snitsel 400 meter/30 meters stigning. Öppna klasser har fri starttid mellan 10.00 - 11.30.

STARTPROCEDUR

-3 min; Check och avprickning, -2 min; separat kontrollbeskrivning tillgänglig, -1 min ingång till startfålla.

SEN START

Löpare som är sena till start kommer att erbjudas att starta mellan två löpare i samma klass. Ingen tidskompensation vid sen start. Löpare ska anmäla till funktionär vid starten och följa instruktioner.

STARTLISTA

Startlistor kommer att publicera fredag 21 juni, direkt efter lottningen.

KARTA

Sprintkarta från 2019. ISSOM 2007. Godkänd 20190619 W1088 Dalarna. Kartritare Göran Andersson.

KARTSKALA

1:4 000, ekvidistans 2 m. För HD45- och äldre samt alla öppna banor 1:3 000.

TERRÄNG

Norra delen av Idre Fjäll Stugby, området mellan Väst- och Sydbacken, används till sprinten. Kuperad sluttning med många olika typer av ytor, framför allt asfalt och hårda grusytor. Skogen är gles och löpbarheten är mycket. Vissa klasser passerar ett brantare parti nedför och vägen mellan Västbacken och Sydbacken. Var observant här!

Just nu är det mycket renar uppe på Idre Fjäll. Finns överallt i området för sprinten.

FÖRBJUDNA OMRÅDEN

Det grävs mycket i området just nu, bl a håller man på att installera fiber till alla stugor Dessa områden kommer troligtvis inte att påverka tävlingen då man förhoppningsvis är färdig med detta arbete i själva tävlingsområdet. Ett större område är markerat på kartan som förbjudet område och kommer att markeras med blå-gul snitsel där löpare antas passera. Tomtområde (olivgrönt) är också markerat på kartan och snitslat av vid behov.

Hela minigolfbanan är markerad på kartan med olivgrön färg men INTE snitslat i terrängen då dem är öppen för gästerna på Idre Fjäll. Här får du INTE SPRINGA IGENOM!

KONTROLLER

Orange/vit skärm med SI-enhet. Ljud- och ljussignal vid stämpling.

STÄMPLINGSSYSTEM

SportIdent SI-card 5, 6, 8, 9, 10, 11 och SIAC kan användas. Meddela SI-nummer vid anmälan. Ingen Touch-free.

KONTROLLBESKRIVNING

OBS! Ej tryckt på kartan, bara separat tillgänglig vid starten.

VARVNING

Klasserna med längre banor har varvning. Sista kontrollen på varv 1 och sista kontrollen på varv 2 är densamma. Kontrollsiffran för denna kontroll på kartan kan vara ”10/20”. Upploppet är indelat i två filer, mål till vänster och varvning till höger. Vid varvning följer man anvisad väg tills den slutar. Banan fortsätter därefter.

KLÄDSEL/SKOR

Fri klädsel.

TÄVLINGSREGLER

SOFT:s tävlingsregler gäller samt detta PM. Se även punkt om dispens.

MAXTID

1,5 timmar.

OM DU BRYTER LOPPET

De löpare som utgått eller på annat sätt bryter sitt lopp och inte passerat mål och avläsning måste gå till Röd utgång och stämpla ut.

RESULTAT

Resultat anslås på arenan och publiceras på Eventor.

LIVERESULTAT

Hittas på liveresultat.orientering.se

SPEAKER

Per Forsberg

PRISUTDELNING

Sker på Torget vid Idre Fjäll 17.00. Priser till alla fullföljande i ungdomsklasserna samt segraren i HD18-21. Bland övriga klasser (HD35-85 samt kortklasser och öppna klasser) lottas det ut ett presentkort på 250:- från Ullmax ochen stugweekend på Idre Fjäll. För att ha möjlighet att vinna ett utlottat pris måste man själv vara på plats vid prisceremonin på Torget.

Klasserna U1, U2 och Ö1 får pris direkt vid målgång.

Priser kommer bl.a. från Pölder sport och Ullmax.

SERVERING/MARKA

En enklare marka/servering finns på arenan. Kaffe, dricka och varm korv erbjuds bland annat.

TOALETTER

Toaletter finns i anslutning till arenan.

FÖRSTA HJÄLPEN

Vid arenan.

BARNPASSNING

Barnpassning erbjuds på arenan från 09.30. Maxtid 2 timmar. Lägsta ålder 2 år.

DUSCHAR

Inga duschar vid arenorna. Vi hänvisar till ert boende under veckan.

TÄVLINGSLEDNING

EVENTANSVARIG Björn Alpberg, 070-268 80 80
TÄVLINGSLEDARE Håkan Carlsson, 073-692 27 31
IT-ANSVARIG Peter Löfås
BANLÄGGARE Göran Andersson, 070-601 53 26
TÄVLINGSKONTROLL Sven Larsson, Särna
PRESSKONTAKT Per Forsberg, 0733-20 68 80