PM Publiktävling SM ultralång

Sidan senast ändrad 2023-06-19 17:06

ARENA

Arenan är vid Nordliftens dalstation, se karta

PARKERING

Vi hänvisar till parkering vid eget boende på Idre Fjäll. Man kan också parkera vid Skidstadion på Idre Fjäll och därifrån gå/cykla till båda arenorna. OBS! Det är INTE snitslat till arenan, använd kartan! Gång-/cykelväg ca 1500 m.

KLASSER

Enligt tävlingsinformation på Eventor.

AVLYSNING

Tävlingsområdet är sedan tidigare avlyst, se Eventor.

START

Första ordinarie start 12.00. Öppna klasser har fri starttid mellan 12.00 - 13.30. Start och separat mål för publiktävlingen är i direkt anslutning till arenan för SM ultralång. Alla klasser har samma start!

SEN START

Löpare som är sena till start kommer att erbjudas att starta mellan två löpare i samma klass. Ingen tidskompensation vid sen start. Löpare ska anmäla till funktionär vid starten och följa instruktioner.

STARTLISTOR

Startlistor kommer publiceras på Eventor direkt efter lottningen.

STÄMPLINGS- OCH TIDTAGNINGSSYSTEM

Emit EKT för stämpling. Egen bricka kan användas och för de som inte har en egen så kommer de att få låna bricka gratis. Lånebrickan avhämtas personligen i Infocenter i närheten av Receptionen på Idre Fjäll lördag kl 14-19 eller på Arena Nordliften, söndag från 11.00. Vi ser helst att så många som möjligt hämtar sin bricka under lördagen. Ska du även springa 3-dagars använder du samma bricka hela veckan.

KARTA

Ritad 2019-2023 av Kenneth Kaijsajuntti, Per Forsberg och Tord Hederskog. Skala (se nedan), ekvidistans 5 meter, digitalprintad på Örebro Universitet Repro. 

Kartskalan för de olika klasserna är:
HD10-14, HD45-HD80 - 1:7500
HD16-HD40 - 1:10000
HD18-21 - 1:15000
Öppna banor – 1:7500, förutom Svår 7 km som har 1:10 000

DUSCH

Det finns ingen dusch vid Arenan. Vi hänvisar till eget boende eller Sporthallen på Idre Fjäll mot en mindre avgift.

TOALETTER

Finns i anslutning till Arenan.

ÖPPNA KLASSER

Mycket lätt 2 km, Mycket lätt 4 km, Lätt 2,5 km, Lätt 5 km, Medelsvår 3 km, Medelsvår 5 km, Svår 3 km, Svår 5 km, Svår 7 km

Öppna klasser har fri starttid mellan 12.00 - 13.30.

AVGIFTER, ÖPPEN BANA

Upp till 16 år; 80 kronor, 17 år- 150 kronor. Förhöjd avgift med 50% vid anmälan på tävlingsdagen. 

KONTROLLER

Orange/vit skärm på spett med EMIT-enhet.

Eftersom även Rikslägret, med ca 600 ungdomar, finns på Idre Fjäll denna vecka så kan det finnas andra kontrollmarkeringar ute i skogarna, ibland vid samma kontrollpunkt. De använder dock inte stora kontrollskärmar med EMIT-enheter utan mindre skärmar eller snitselmarkeringar i olika färger.

KONTROLLBESKRIVNING

Tryckt på karta och separat tillgänglig vid starten.

VÄTSKA

Vätska finns för de längre banorna. Vid vätskan erbjuds Umara sportdryck och vatten.

KLÄDSEL/SKOR

Heltäckande klädsel gäller. Skor med metalldobb är tillåtna.

TÄVLINGSREGLER

SOFT:s tävlingsregler gäller samt detta PM.

MAXTID

2,5 timmar

OM DU BRYTER LOPPET

De löpare som utgått eller på annat sätt bryter sitt lopp och inte passerat mål och avläsning måste gå till målet och stämpla ut.

RESULTAT

Resultat publiceras på Eventor.

LIVERESULTAT

Hittas på liveresultat.orientering.se.

SPEAKER

Per Forsberg

PRISUTDELNING

Alla deltagare i HD10-16 får pris direkt vid målgång, dessutom pris till de tre bästa i HD10-16 i samband med prisutdelning för SM Ultra - På Torget, Idre Fjäll söndag 17.00. Utlottning av presentkort bland samtliga startande. Då kan man vinna fina priser från Idre Fjäll i form av stugveckor och weekends. OBS! För att ha chansen att vinna pris i utlottningen måste man själv vara på plats under prisutdelningen på torget!

SERVERING/MARKA

Servering/marka finns på arenan. Kaffe, drick, godis och varm korv erbjuds bland annat.

TOALETTER

Toaletter finns i anslutning till arenan. OBS! Ej vid starten!

FÖRSTA HJÄLPEN

Vid arenan.

BARNPASSNING

Barnpassning erbjuds på arenan från 11.30. Lägsta ålder 2 år.

MINIKNAT

På arenan, i anslutning till barnpassningen. Start från 11:30. Ingen kostnad.

DUSCH

Inga duschar vid arenan. Vi hänvisar till Idre Fjäll (20:-) och ert eget boende under veckan.

TÄVLINGSLEDNING

Tävlingsledare: Tomas Yngström, 070-3810007 och Malin Yngström 070-6159637
Banläggare: Mattias Karlsson
Tävlingskontroll: Sven Larsson, Särna