PM SM ultralång 2023 & Swedish League #7

Sidan senast ändrad 2023-09-23 16:18

ARENA/SAMLING

Idre Fjäll. Arenan är vid Nordliftens dalstation. Se karta.

PARKERING

Vi hänvisar till parkering vid eget boende på Idre Fjäll. Man kan också parkera vid Skidstadion på Idre Fjäll och därifrån gå/cykla till Arenan. OBS! Det är INTE snitslat till arenan, använd kartan! Gång-/cykelväg ca 1500 m.

UTTAGNINGSKRITERIER

För att delta i SM måste löpare uppfylla kraven i SOFT:s tävlingsregler 3.4.5

KLASS - BANLÄNGD - STARTTID - BERÄKNAD MÅLGÅNG

D21 Elit - 18,8 km - 12:15 - 14:35
H21 Elit - 24,7 km - 12:00 - 14:20
D20 Elit - 12,8 km - 12:20 - 14:10
H20 Elit - 16,9 km - 12:05 - 13:55
D18 Elit - 11,3 km - 12:25 - 13:55
H18 Elit - 14,0 km - 12:10 - 13:40

SWEDISH LEAGUE 2023

Tävlingen ingår i Swedish League 2023. Detta är deltävling #7. Information, ställning med mera hittas här: https://www.orientering.se/utova-och-folj/tavla/tavlingar/swedish-league/.

GAFFLING

Raka banor i samtliga klasser.

PUBLIKTÄVLING

SM Ultralång samkörs med Veteran-SM Ultralång samt Idrefjällveckan Publiktävling. Se särskilt PM.

AVLYSNING

Tävlingsområdet är sedan tidigare avlyst, se Eventor.

STARTLISTOR

Publiceras på Eventor, https://eventor.orientering.se/Events/Show/42624

NUMMERLAPPAR

Skall bäras av samtliga deltagare i SM Ultralång. Hämtas ut på Arenan i numrerat deltagarkuvert av respektive löpare. OBS! Medtag egna säkerhetsnålar!

START

Gemensam start klassvis, se tider ovan. Masstarten är på Arenan. Löparna ska senast 10 minuter innan start ha klarat av töm/check. 5 minuter innan start släpps löparna in i startfållan och tilldelas en hoprullad karta som får öppnas i samband med startskottet.

GPS

Ett antal löpare ska bära GPS-enhet under tävlingen. Lista publiceras på Eventor dagen innan tävlingen. GPS-enheterna finns för avhämtning på Arenan.

STÄMPLINGS- OCH TIDTAGNINGSSYSTEM

Emit EKT för stämpling. Egen bricka kan användas och för de som inte har en egen så lånar vi ut bricka gratis.  Lånebricka och nummerlapp hämtas ut på Arenan i numrerat deltagarkuvert i god tid innan start av respektive löpare.

KONTROLLER

Består av stolpar/ställningar med två enheter, skärm samt kontrollkod. Kodsiffra sitter endast på en av enheterna.

Eftersom även Rikslägret, med ca 600 ungdomar, finns på Idre Fjäll denna vecka så kan det finnas andra kontrollmarkeringar ute i skogarna, ibland vid samma kontrollpunkt. De använder dock inte stora kontrollskärmar med EMIT-enheter utan mindre skärmar eller snitselmarkeringar i olika färger.

KARTA

Skala 1:15 000, ekv 5 meter, digitalprintad på Örebro Universitet Repro. Ritad 2019-2023 av Kenneth Kaijsajuntti, Per Forsberg och Tord Hederskog.

KARTVÄNDNING

Samtliga klasser har kartvändning vid två tillfällen. Första och sista delen av banan är på samma karta.

VATTEN I OMRÅDET

Det har regnat en hel del den senaste tiden i Idre och även i tävlingsområdet för SM Ultra. Detta betyder att det är mycket vatten i bäckar och vattendrag. Även sankmarker är rätt blöta, framförallt de öppna myrarna varför det finns små rännilar här och var på grund av det myckna regnandet.

KONTROLLDEFINITIONER

Finns endast tryckt på kartan.

VÄTSKA

Arrangören erbjuder Umara sportdryck samt vatten vid på kartan angivna platser utmed banan, ca var 25-35 min.

FÖRSTA HJÄLPEN

Finns på arenan.

MÅLGÅNG

Sker vid mållinje, måldomare avgör placering. SM Ultralång (Swedish League #7) har en egen målfålla, separat från de övriga tävlingarna samma dag.

MAXTID

4,5 timmar.

DUSCH

Det finns ingen dusch vid Arenan. Vi hänvisar till eget boende eller Sporthallen på Idre Fjäll mot en mindre avgift.

TOALETTER

Finns i anslutning till Arenan.

PRISUTDELNING

Plaketter till de 10 bästa och hederspriser till de tre bästa på Torget, Idre Fjäll söndag 17.00.

MÅLTID PÅ ARENAN

Fältmåltid ingår EJ i anmälningsavgiften. Vill man ha fältmåltid så måste man boka detta i förväg på https://eventor.orientering.se/Events/Show/42624.

SERVICE

Sedvanlig marka med korv, kaffe, dricka, godis mm. Välordnad barnpassning och miniknat erbjuds från 11.30, kostnadsfritt.

LIVESÄNDNING

Tävlingen kommer att kunna följas via liveresultat, GPS-tracking samt speakerljud (Per Forsberg). Länk kommer att hittas via https://eventor.orientering.se/Events/Show/42624.

REGELÖVERTRÄDELSE

Anmälan om eventuell regelöverträdelse lämnas skriftligen till tävlingssekretariatet.

PROTESTER

Mot tävlingsledningens eventuella beslut lämnas skriftligen till tävlingssekretariatet.

TÄVLINGSREGLER

SOFT:s tävlingsregler tillämpas tillsammans med detta PM.

TÄVLINGSJURY

Roland Nilsson, Småland
Cia Fochsen, Stockholm
Ulf Hamrefors, Västmanland

HUVUDFUNKTIONÄRER

Tävlingsledare: Björn Alpberg 070-268 80 80 och Per Forsberg
Banläggare: Mattias Karlsson
Tävlingssekretariat: Peter Löfås, Borlänge
Tävlingskontrollant:Sven Larsson, Särna
Bankontrollant: Håkan Carlsson, Örebro